Wijziging WAB per 1 januari 2020

Met een nieuwe wet worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de “Wet Werk en Zekerheid (WWZ)” gerepareerd.
Zo wil het kabinet de kloof die tussen vast en flex is ontstaan, dichten. Het vaste contract wordt iets flexibeler doordat er iets meer mogelijkheden komen bij het laten ontbinden van een vast contract door de kantonrechter.

Meer weten ? Zie elders in de website de documentatie hieromtrent.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.