Dit is te halen bij het Gemeentelijk Contract Centrum

Vacatures

De actuele vacatures die wij de moeite waard vinden en waarvan we weten dat ze ook echt actueel zijn.

Het verschil tussen Contact en Contract is de R van Relatie en Respect. Laten we daar beginnen.

Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen

<< Hét platform voor Gemeentelijk Inhuurbeleid >>

Delen van kennis, mogelijkheden en kansen

Gemeentelijke vacatures

Via een portal (zoektmensen.nl) kan men snel vacatures vinden die binnen alle Gemeenten bestaan. Geen geblader door allerlei gemeentepagina’s, geen kosten, heldere criteria én de mogelijkheid om via een video-opname een eerste indruk achter te laten bij de door jou gekozen vacature.

In een wereld waarin het niet meer logisch is dat een gesprek “live” kan plaatsvinden biedt het Gemeentelijk Contractcentrum toch die mogelijkheid om het gesprek te kunnen laten plaatsvinden en binnen de kaders van AVG te blijven.

Persoonlijk Gemak en Continuïteit

We begrijpen dat veranderingen in werkwijze niet enkel alleen wijziging van een werkproces betekent. Dit kan leiden tot weerstand op de werkvloer. In implementaties investeren wij veel in een persoonlijke begeleiding van de klant.
Door te laten zien waarom we bepaalde stappen nemen in het proces ontstaat begrip en vertrouwen in de werkwijze. Bij ons leeft de overtuiging dat deze aanpak bij opdrachtgevers leidt tot een succesvolle implementatie.

Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen.

MSP/VMS/DAS

Ons doel is de gemeentelijke organisatie te versterken, te ontlasten en behoeden voor diverse inhuurrisico’s middels sluitende oplossingen.
De Gemeentelijke organisatie wordt uiteindelijk geholpen naar  autonoom contractmanagement.

Wij leveren ons eigen  VMS (Vendor Management Systeem: Contractdossier). Het pakket krijgt de look-and-feel van de Gemeente.
Heeft de Gemeente reeds een voorkeur voor een bepaalde applicatie, dan zullen wij van daaruit werken.

Contract Management

We worden het aanspreekpunt voor zowel uw organisatie, als de werkgevers en de kandidaten.
De inrichting van het DAS, het VMS en het contractbeheer moet vlekkeloos verlopen.

Dat wil zeggen dat alle administratieve wijzigingen vóór een bepaalde productiedatum volledig doorgevoerd moeten zijn en uw medewerkers het systeem bij start van het contract onder de knie moeten hebben.

Daarom geven wij al vroegtijdig voor de overgang naar het nieuwe systeem instructies aan het personeel en zorgen we voor laagdrempelige instructiefilmpjes, waardoor de medewerker op eigen wijze en moment kan starten met de instructie.

Leveranciers Management

Gemeentes hebben een grote diversiteit aan leveranciers.
Goed leveranciersmanagement of een Managed Service Programma zullen bijdragen aan kostenreductie, regie, uniformiteit en borgen van de naleving van vigerende regelgeving. Als belangenbehartiger van de Gemeente verzorgen wij de tariefsonderhandeling, de contractuele afhandeling en de administratieve afhandeling van uren en facturen. Al dan niet vanuit het door de Gemeente gebruikte factureersysteem.

Uiteindelijk zal de Gemeente continuïteit, gemak, ontzorging en een strak proces ervaren wat volledig transparant en 100% compliant is.
Maak kennis met onze technische mogelijkheden (eigen VMS en DAS) en ontdek meer mogelijkheden.

Inhuren Zelfstandige(n)

Het werken als Zelfstandige is heden ten dage een veel gekozen werkvorm.
De beoordeling of op bepaalde aanvragen ook Zelfstandigen ingezet kunnen worden ligt in goede handen bij onze contractspecialisten.
Want bij onachtzaamheid worden non-compliance en financiële gevolgen voor ALLE betrokkenen een hot item, hetgeen niet altijd wordt (h)erkend.

Wij zullen in alle gevallen pro-actief en preventief onderzoeken en bepalen wat de beste arbeidsverhouding is die past bij de aanvraag.
En indien men als zelfstandige vragen heeft over aanvragen, contracten of zaken die de status als ZP-er raken: dan belt men 085-0063900 voor een gratis advies.

10,000+

Aantal beschikbare kandidaten

65+

Ingevulde vacatures door GCC

72,00

Gemiddeld inhuurtarief

250.000,00

Bespaard per Gemeente

Nieuws

Wat men weten moet als het om een Regeringsbesluit, een belangrijke wetswijziging of een Gemeente gaat.

Lege gemeentekas?

Veel steden en dorpen komen diep in de rode cijfers. Hoge uitgaven en weinig inkomsten. Bedrijven betalen minder belasting en inkomstenbronnen uit toerisme en parkeergelden vallen droog- of tegen.

Klacht over Gemeente

Wanneer u een klacht heeft over een gemeente dan zijn er meerdere mogelijkheden die u kunt ondernemen.

Maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning en valt onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente.

Wijziging WAB per 1 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een wet die ervoor moet zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt en dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen.

Daarom: Payrolling

De basis van Payrolling: U kiest zelf de kandidaat en na het doornemen en wederzijds akkoord van de condities en voorwaarden wordt de medewerker op de loonlijst van The Compliance Factory geplaatst.

Contractdossier

Contractdossier is een product van The Compliance Factory BV. Het ondersteunt bedrijven bij het inregelen tot en met het financieel afhandelen van eigen en inhuurcontracten conform actuele regelgeving.